Prawo autorskie w Internecie – audycja radiowa omawiająca ramy prawne korzystania z fotografii w Internecie

W tej audycji przystępnym językiem wyjaśniamy, jakie są ramy prawne korzystania m.in. z fotografii w Internecie.  W szczególności zwracamy uwagę na to, że Internet nie jest „ziemią niczyją” na której nie panują żadne prawa. Przeciwnie, wraz z rozwojem Internetu następowało jego coraz bardziej szczegółowe uregulowanie.

W efekcie tak, jak np. dystrybutor filmowy nie może po prostu ściągnąć sobie filmu z Internetu, a następnie udostępnić go na swojej stronie internetowej (zob. np. postępowanie przeciwko Kinomaniak’owi), tak np. dział marketingu dużej firmy nie może po prostu ściągnąć sobie lub skopiować zdjęcia profesjonalnego fotografa, a następnie umieścić na swojej stronie internetowej.

 

Dodaj komentarz