Jak udowodnić, że dana fotografia jest chroniona prawem autorskim?

Zgodnie z dominującym poglądem zarówno nauki prawa, jak i orzecznictwa, ocena, czy utwór posiada cechę indywidualności, a zatem czy jest chroniony prawem autorskim, tylko niekiedy będzie wymagała powołania biegłego (por. D. Flisak, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Komentarz, Warszawa 2015 r. s. 33 i powołane tam orzecznictwo, a w szczególności: wyrok SA w Lublinie z dnia 26.5.2010 I ACa 206/10, wyrok SA w Łodzi z 20.2.2013 r. I ACa 1173/12).

Zapominają o tym niektóre sądy w sprawach fotografów, oczekując, że powód złoży wniosek o przeprowadzenie na tę okoliczność dowodu z opinii biegłego.

Tymczasem przeprowadzenie tego kosztownego i wydłużającego postępowanie dowodu powinno być zarezerwowane dla sytuacji, w których istnieją rzeczywiste wątpliwości, co do twórczego charakteru dzieła. Natomiast w przypadku olbrzymiej większości zdjęć profesjonalnych fotografów wystarczyć powinna argumentacja wskazująca na indywidualne cechy zdjęcia, przydające mu jakości. Na szczęście z reguły tak właśnie rozumują sądy.

Dodaj komentarz