O autorze

Jestem radcą prawnym. Ukończyłem aplikację radcowską w OIRP w Warszawie i zdałem egzamin radcowski w 2011 r. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prawniczych studiów podyplomowych LL. M na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Skończyłem też socjologię na Wydziale Filozofii i Socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zawód prawnika wykonywałem w renomowanych kancelariach prawnych, takich, jak Nörr Stiefenhofer Lutz sp. z o.o. Spiering sp. k. Kancelaria prawna, czy FKA Furtek, Komosa, Aleksandrowicz sp. k. w Warszawie. Aktualnie prowadzę własną kancelarię radcy prawnego w Warszawie.

Reprezentowałem Klientów w kilkuset sporach przed sądami administracyjnymi, w kilkuset drobnych sprawach o zapłatę przed sądami powszechnymi oraz w kilku bardzo poważnych sporach z zakresu prawa  autorskiego, prawa własności przemysłowej i prawa nieuczciwej konkurencji uczestnicząc w łącznie kilkudziesięciu posiedzeniach przed warszawskimi Sądami Okręgowymi i Sądem Apelacyjnym. Do moich Klientów należą m.in. fotografowie dochodzący wynagrodzenia z tytułu bezprawnego korzystania z ich zdjęć.

Od kilkunastu lat specjalizuję się w udzielaniu pomocy prawnej podmiotom gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej. W ramach tej specjalizacji jestem autorem licznych publikacji w prasie fachowej (lista publikacji).

W związku z podjęciem 27 października 2017 r. przez Radę PIIT uchwały o wpisaniu mnie na Listę Arbitrów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, jestem arbitrem tego sądu. Sąd rozstrzyga spory o domeny internetowe stosując przepisy prawa własności intelektualnej.

Znam biegle język angielski i niemiecki oraz w stopniu komunikatywnym francuski.