W Polsce – różne stawki za zdjęcie w różnych sprawach sądowych

opracowania prof. Wojciecha Machały fragment nt. stawek za kradzione zdjęcia:

Odnotowano następujące wartości uznawane przez sądy za określające wysokość stosownego wynagrodzenia:
– stawki wynagrodzenia wskazane w „Tabeli wynagrodzeń Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF)”,
– stawki wynagrodzenia stosowane przez powoda w zawieranych umowach,
– stawki wynagrodzenia stosowane przez agencje reprezentujące prawa do dużych pakietów fotografii (stock photos),
– stawki wynagrodzenia stosowane przez pozwanego (naruszyciela) w umowach z innymi twórcami.

Dodaj komentarz